| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Ruta Magdalena, „Ziemia mnie boli”. Poezja Hadasy Rubin, "Midrasz", 2012, nr 3, s. 52–60.