| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Friedrich Agnieszka, Jak antysemityzm sprzed stulecia wpływa na współczesne dyskusje w Internecie?, "Midrasz", 2004, nr 6, s. 26–31.