| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Sefer sziwchej Habeszt. Księga ku chwale Baal Szem Towa, tł., przedm., oprac. Doktór, J., Kraków-Budapeszt, 2011, 326, ss.
Doktór Jan, Besht and the Messianic Year 5500, "Kwartalnik Historii Żydów", 2005, nr 3, s. 313–323.