| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Adamczyk-Garbowska Monika, Jakub Glatsztejn – żydowski pisarz z Lublina, "Akcent", 1998, nr 4, s. 114–115.
Adamczyk-Garbowska Monika, Jakub Glatsztejn, Lublinie, moje święte miasto i Umarli nie chwalą Boga, "Scriptores", 2003, nr 1, s. 187–190.