| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Adamczyk-Garbowska M., Jerzy Andrzejewski, [w:] Holocaust Literature, red. Kremer, L., t. 1, New York, 2003, s. 43–5