| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Stoczewska Barbara, Kwestia żydowska w poglądach Leona Wasilewskiego [Jewish Question in the Views of Leon Wasilewski], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 1(3), s. 61–80.