| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Patek Artur, Deportowani na Mauritius. Rozdział z dziejów ha’apali, "Nowiny Kurier", 2008, s. 10–11.
Patek A., Żydowscy zesłańcy na Mauritius, [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Mani, red. Bernacki, W., red. Walaszek, A., t. 2, Kraków, 2012, s. 667–78