| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Gąsiorowski S., Spira Natan ben Samson (zm. 1577), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 41, nr 1(168), Kraków, 2002, 115 ss.