| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Marciak Michał, Odkrycia w Wadi Dalijeh a Samaria w okresie perskim [Discoveries in Wadi Daliyeh and Samaria in the Persian period], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 1(21), s. 1–29.