| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Adamczyk-Garbowska M., Sznajderman (Shneiderman, Schneiderman) Szmuel Lejb (Samuel Leib) (1906-1996), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 48, nr 3(198), Kraków, 2012, s. 457–8