| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Gąsiorowski S., Szachna Szalom (Szraga) z Pohrebyszcz (1770/1-1803), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 46, nr 3(190), Kraków, 2009, s. 356–7
Gąsiorowski S., Szalom Szachna ben Josef (ok. 1495-1558), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 46, nr 4(191), Kraków, 2010, s. 543–5