| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Gąsiorowski S., Tatarzy, Turcy czy Żydzi? Karaimi w dawnej Rzeczypospolitej (XIII-XVIII w.), [w:] Rzeczpospolita wielu wyznań. Materiały z międzynarodowej konferencji, 18-20 listopada 2002 Kraków, red. Kaźmierczyk, A., red. Link-Lenczowski, Andrzej K., et al., Kraków, 2004, s. 459–69