| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Makowski K.A., Żydzi wobec Wiosny Ludów w Wielkim Księstwie Poznańskim, [w:] Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, red. Topolski, J., red. Modelski, K., Poznań, 1995, s. 149–67
Makowski Krzysztof A, Poles, Germans and Jews in the Grand Duchy of Poznan in 1848: From Coexistence to Conflict, "East European Quarterly", t. 33 (1999), nr 3, s. 385–394.
Makowski Krzysztof A, Between Germans and Poles: The Jews of Poznań in 1848, "Polin", t. 14 (2001), s. 68–82.