| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Tomaszewski Jerzy, What Did the British Embassy in Warsaw Know about Brichah? [Co wiedziała o bricha ambasada brytyjska w Warszawie?], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 119–129.