| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Doktór J., Rozmaite adnotacje, przypadki i anegdoty Pańskie, Warszawa, 1996, 118 ss.