| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Jagodzińska A., Bóg, anioł, smok. Ex. 4,24 w tradycji żydowskiej, [w:] Anioł w literaturze i kulturze, red. Ługowska, J., t. 2, Wrocław, 2005, s. 71–7
Kosior Wojciech, Upadek anioła. Psychoanaliza mitu, "Ex Nihilo. Periodyk młodych religioznawców", t. 2 (2009), s. 130–145.
Kosior Wojciech, Synowie bogów i córki człowieka. Kosmiczny „mezalians” i jego efekty w Księdze Rodzaju 6,1–6, "Ex Nihilo. Periodyk młodych religioznawców", t. 3 (2010), s. 68–83.
Kosior Wojciech, The Angel in the Hebrew Bible from the Statistic and Hermeneutic Perspectives. Some Remarks on the Interpolation Theory, "Polish Journal of Biblical Research", t. 23 (2013), s. 55–70.
Kłańska M., „Ausgestorbene Wesen / Engel.“ Zum Motiv des Engels in der Lyrik Rose Ausländers, [w:] Stundenwechsel. Neue Perspektiven zu Alfred Margul, Sperber, Rose Ausländer, Paul Celan, Immanuel Weissglas, red. Corbea-Hoisie, A., red. Gutu, G., et al., Bucarest, 2002, s. 94–109
Wodziński M., Czy istnieją chasydzkie anioły?, [w:] Anioł w literaturze i kulturze, red. Ługowska, J., t. 2, Wrocław, 2005, s. 63–70