| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Ochmann Jerzy, Koncepcje antropologiczne w filozofii medycyny żydowskiej, "Nomos", t. 53 (2006), s. 59–84.
Szczerbiński Waldemar, Antropologiczne aspekty rekonstrukcjonizmu żydowskiego, "Teologia i Człowiek", t. 18 (2011), s. 99–128.