| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Nowogórski Przemysław, Aramejska inskrypcja z Tel Dan [Aramaic Inscription from Tel Dan], "Studia Judaica", t. 1 (1998), nr 1, s. 80–87.
Wróbel M.S., Aramejski koloryt J 8,44 i jego kontekst, [w:] Oto idę. Księga Pamiątkowa dla Biskupa Profesora Jana Bernarda Szlagi w 65. rocznicę urodzin, red. Chrostowski, W., Warszawa, 2005, s. 475–9