| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Zieliński Konrad, Reperkusje traktatu brzeskiego z 1918 roku dla stosunków polsko-żydowskich [The Repercussions of the 1918 Brześć Tractate on the Polish-Jewish Relations], "Studia Judaica", 5-6, 2002, nr 2-1(10-11), s. 95–115.