| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Patek Artur, Deportowani na Mauritius. Rozdział z dziejów ha’apali, "Nowiny Kurier", 2008, s. 10–11.
Rączy Elżbieta, Przygotowania władz okupacyjnych w Holandii do deportacji Żydów [The Preparation of the Occupation Authorities in Holland to the Deportation of Jews], "Studia Judaica", t. 8 (2005), nr 1-2(15-16), s. 101–143.