| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Asz S., Dramaty. Wybór, Kuligowska-Korzeniewska, A., Adamczyk-Garbowska, M., Kutno, 2013, 273 ss.
Domagalska M., „Czy Żyd może być prosty?” W poszukiwaniu tożsamości w komediach Antoniego Słonimskiego, [w:] Żydzi w lustrze: dramatu, teatru i krytyki teatralnej, red. Udalska, E., Katowice, 2004, s. 133–44
Lisek J., Funkcja języka jidysz w kształtowaniu dramatu i teatru żydowskiego, [w:] Teatralna Jerozolima. Przeszłość i teraźniejszość: referaty z konferencji w Bibliotece Narodowej w Warszawie 4 i 5 stycznia 2005, red. Kuligowska-Korzeniewska, A., Warszawa, 2006, s. 15–27
Sitarz M., Dramaty Szolema Asza czytane dzisiaj, [w:] Świat dramatów Szaloma Asza, red. Kalinowski, D., Kutno, 2013, s. 9–22
Szlojme Z.R.(A.-S.), Il dibbuk. Fra due mondi, tł. Pellegrini, A., red. Quercioli Mincer, L., et al., Torino, 2009, 184 ss.
Adnotacje: nlb. 2, VII, nlb. 50, il.
Słowa kluczowe: dramat; literatura