| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Pilarczyk Krzysztof, Hebrew Printing Houses in Poland against the Background of their History in the World. The Outline with the Reference Books on the Subject [Drukarnie hebrajskie w Polsce na tle ich światowej historii], "Studia Judaica", t. 7 (2004), nr 2(14), s. 201–221.
Pilarczyk Krzysztof, Hebrajska książka drukowana w Europie środkowowschodniej w XVI-XVIII wieku. Topografia, wielkość produkcji i funkcja [Hebrew Printed Book in Central-Eastern Europe in the 16th-19th Centuries. Topography, Production Size, and Function], "Studia Judaica", t. 10 (2007), nr 1(19), s. 1–23.
Pilarczyk Krzysztof, Nowy Testament po żydowsku wydrukowany w Krakowie w latach 1540-1541 [New Testament in Jewish Language Printed in Cracow in 1540-1541], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 121–141.