| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Cukras-Stelągowska Joanna, Edukacyjne przestrzenie dialogu polsko-żydowskiego (komunikat z badań), "Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja", 2009, nr 3, s. 117–126.
Cukras-Stelągowska J., Szkółki niedzielne wobec potrzeby rewitalizacji żydowskiego życia w Polsce, [w:] Edukacja alternatywna w XXI wieku, red. Śliwerski, B., red. Melosik, Z., Kraków, 2010, s. 283–92
Cukras-Stelągowska Joanna, The revival of Jewish ethnic consciousness – identity strategies in the new educational contexts, "Ethnologia Polona", 31/32, 2010, s. 253–260.
Adnotacje: rok publikacji 2010-2011
Słowa kluczowe: tożsamość; edukacja
Friedrich Agnieszka, The Attitude of the Polish Positivists to the Traditional Jewish System of Education, "The Internet version of „Polin”", 2014.
Kucia M., Nauczanie o Holokauście w polskich szkołach, [w:] Sprostać zmianom. Szkice o powinnościach współczesnej socjologii, red. Slany, K., red. Seręga, Z., Kraków, 2009, s. 294–300
Makowski Krzysztof A, Verzeichnis der israelitischen Absolventen von Gymnasien im Großherzogtum Posen in den Jahren 1815-1848, "Nordost-Archiv, NF", t. 1 (1992), nr 2, s. 457–460.
Makowski K.A., Jews in Polish Academic and School Textbooks Before and After 1989 – Some General Reflections, [w:] Rewriting Slavic History, red. Valota, B., Milano, 2009, s. 101–11
Szczerbiński Waldemar, Postulat odnowy edukacji Mordecaia M. Kaplana [Mordecai M. Kaplan’s Postulate of Education’s Revival], "Studia Judaica", t. 14 (2011), nr 2(28), s. 279–290.