| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Thomas Ireneusz, Handel żydowski w połowie XVIII wieku w świetle rejestru celnego z Żwańca [The Jewish Trade in the Middle of the 18th Century in the Light of the Customs Register from Zwaniec], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 1(21), s. 85–115.
Trojański Piotr, Żydowskie przedsiębiorstwa handlowe w woj. krakowskim w okresie międzywojennym. Zagadnienia statystyczne [Jewish Trade Enterprises in the Cracow Province during the Inter-War Period. Statistical Issues], "Studia Judaica", t. 8 (2005), nr 1-2(15-16), s. 79–100.