| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Sikora Tomasz, Cara’at – problem interpretacji. Księga kapłańska 13-14 [Tsara‘At – The Problem of Interpretation Book of Leviticus 13-14], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 23–56.
Skupińska-Løvset Ilona, Świątynia typu fenickiego w Betsaidzie. Interpretacja wykopalisk polskich z lat 1998-2000 [The Phoenician-Type Temple in Bethsaida], "Studia Judaica", t. 7 (2004), nr 1(13), s. 23–40.
Wróbel M.S., Żydzi Janowi jako klucz interpretacyjny w głębszym rozumieniu historii i teologii czwartej Ewangelii, Pilarczyk, K., [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., t. 5, Kraków, 2010, s. 47–61