| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Cukras-Stelągowska Joanna, Od chederu do jesziwy w polskiej diasporze... – dwustopniowy system żydowskiego szkolnictwa religijnego i jego współczesne transformacje, "Paedagogia Christiana", t. 23 (2009), s. 121–135.
Quercioli Mincer L., Storia di Urke Nachalnik, dalla yeshivà al carcere, [w:] Identità di confine, red. Kajon, I., Roma, 2011, s. 261–72