| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Polish and Hebrew Literature and National Identity, red. Ronen, S., red. Molisak, A., Warszawa, 2010, 310 ss.
Ronen S., Etos syjonistyczny w prozie izraelskiej, [w:] Współczesny Izrael, red. Wojtaszczyk, Konstanty A., Warszawa, 2001, s. 68–80
Ronen S., In Pursuit of the Void: Journeys to Poland in Contemporary Israeli Literature, Kraków, 2001, 78 ss.
Ronen S., Od zmagań z bestią nazistowską w piwnicy do zmagań z tą bestią w nas samych, [w:] Porzucić etyczną arogancję: ku reinterpretacji podstawowych pojęć humanistyki w świetle wydarzenia Szoa, red. Polack, Beata A., red. Polak, T., Poznań, 2011, s. 81–112
Ronen Shoshana, Masaot lepolin basifrut ha’israelit ke’emtza’I lehavnayat zikron vezehut, "REEH. Revue Européenne des Etudes Hebraiques", 2013, s. 109–123.