| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Ochmann Jerzy, Koncepcje antropologiczne w filozofii medycyny żydowskiej, "Nomos", t. 53 (2006), s. 59–84.