| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Adamczyk-Garbowska M., Polonsky A., Caught in Half-Sentence: Polish-Jewish Writing before World War I and in Inter-war Poland, [w:] Rozdział wspólnej historii. Studia z dziejów Żydów w Polsce, red. Żyndul, J., Warszawa, 2001, s. 129–51
Kłańska M., Krakau – Polen – Europa. Identitätsentwürfe in Erinnerungen der Krakauer Juden (1918-1939), [w:] Jüdische Literatur als europäische Literatur. Europäizität und jüdische Identität 1860-1930, red. Battegay, C., red. Breysach, B., München, 2008, s. 283–98
Kłańska M., Obraz Żydów w Polsce międzywojennej w oczach wybranych pisarzy niemiecko-żydowskich, [w:] Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice, red. Prokop-Janiec, E., red. Żurek, Sławomir J., Kraków, 2011, s. 27–39
Modras Ronald, Polska katolicka albo nie-Polska. Stosunki polsko-żydowskie w latach 1933-1939 w świetle prasy katolickiej tego okresu [A Culture Catholic or else not Polish], "Studia Judaica", t. 3 (2000), nr 2(6), s. 245–269.
Szyndler A., „Czuje się wolność w sercu, a myśl ulatuje do ojczyzny”. Żydowskie organizacje skautowe w międzywojennym Oświęcimiu, Baziur, G., [w:] Ideały wychowawcze i myśl polityczna harcerstwa polskiego. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce, red. Baziur, G., Oświęcim, 2011, s. 139–56
Tomaszewski Jerzy, Żydzi polscy w Lipsku w latach 1928-1938 [Polish Jews in Leipzig, 1928-1938], "Studia Judaica", t. 10 (2007), nr 1(19), s. 43–62.
Trojański Piotr, Żydowskie przedsiębiorstwa handlowe w woj. krakowskim w okresie międzywojennym. Zagadnienia statystyczne [Jewish Trade Enterprises in the Cracow Province during the Inter-War Period. Statistical Issues], "Studia Judaica", t. 8 (2005), nr 1-2(15-16), s. 79–100.
Wierzbieniec Wacław, Żydzi w samorządach miejskich Lwowa, Przemyśla i Rzeszowa w latach 1918-1939. Wybrane aspekty [Jews in the Municipal Governments of Lwów, Przemyśl and Rzeszów in 1918-1939. Selected Aspects], "Studia Judaica", t. 14 (2011), nr 1(27), s. 1–21.
Wodziński Marcin, Languages of the Jewish Communities in Polish Silesia (1922-1939), "Jewish History", t. 16 (2002), nr 2, s. 131–160.
Wróbel Piotr J, “Auswanderung”: The Exodus of Jews from Greater Poland (Wielkopolska), 1918–1921, "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 2(34), s. 57–83.
Zamoisky Andrey, Transformation of Shtetlekh of Soviet Belarus (1918-1939) in Belarusian Historiography [Problem transformacji miasteczek w okresie 1918-1939 w historiografii białoruskiej], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 2(22), s. 245–253.
Łętocha Rafał, Prasa katolicka a antysemityzm w Polsce międzywojennej w ujęciu Ronalda Modrasa [Catholic Press and Antisemitism in Poland between WW I and WW II according to Ronald Modras], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 1(17), s. 215–222.