| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Kłańska M., „[…] echt jüdische Geister: der Geist der Liebe und der Geist der Familie“. Leopold von Sacher-Masoch und die Juden, [w:] Leopold von Sacher-Masoch. Ein Wegbereiter des 20. Jahrhunderts, red. Kobalt-Groch, M., red. Salewski, M., New York, 2010, s. 191–203
Ochmann J., Miłość drugiego człowieka w nurcie judaizmu humanistycznego, [w:] Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych, red. Szczerba, W., red. Turowski, M., et al., Wrocław, 2010, s. 151–70