| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Wodziński M., Středověké židovské náhrobky na Moravě, [w:] Židé a Morava. Sborník příspěvkú přednesených na z konferenci konané 10 listopadu 1999 v Muzeum Kroměřížska, Kroměříž, 2000, s. 8–17
Wodziński M., Tombstones, [w:] The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. Hundert, Gershon D., London, 2008, s. 1887–91