| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Adamczyk-Garbowska M., Uzupełnianie pamięci, [w:] Zagłada Żydów. Pamięć narodowa a pisanie historii w Polsce i we Francji, red. Engelking, B., red. Leociak, J., et al., Lublin, 2006, s. 191–170
Quercioli Mincer Laura, Non memoria ma presenza: incontro con Ruta Sakowska, curatrice dell’Archivio Ringelblum, "Rassegna Mensile di Israel", t. 62 (1996), s. 423–437.
Ronen Shoshana, Constructing Memory in Israeli literature: “Acting-Out” Versus “Working Through”, "Jewish Historical Quarterly", 2008, nr 4, s. 515–520.
Sitarz M., Literatura jako medium pamięci. Świat powieści Szolema Asza, Kraków, 2010, 368 ss.