| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Makowski K.A., Jews in Polish Academic and School Textbooks Before and After 1989 – Some General Reflections, [w:] Rewriting Slavic History, red. Valota, B., Milano, 2009, s. 101–11
Ronen S., Samouczek języka hebrajskiego, Tel-Awiw – Warszawa, 2000, 314 ss.
Ronen S., Samouczek języka hebrajskiego, Tel-Awiw – Warszawa, 2012, 314 ss.
Sitarz M., Z dziejów jidysz – jednego z języków żydowskich. Wprowadzenie do nauki języka dla szkół wyższych, Kraków, 1992, 74 ss.
Sitarz M., Jidysz dla początkujących, Kraków, 1995, 161 ss.
Sitarz M., Polskie podręczniki do nauki języka jidysz – perspektywa historyczna, [w:] Jidyszland – polskie przestrzenie, red. Geller, E., red. Polit, M., Warszawa, 2008, s. 67–84