| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Wróbel Mirosław S, The Polemic in Jn 8:31-59 in the Context of Jewish and Christian Literature, "Roczniki Biblijne", 2010, nr 2, s. 15–26.