| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Doktór J., Rozmaite adnotacje, przypadki i anegdoty Pańskie, Warszawa, 1996, 118 ss.
Sitarz M., Yiddish and Polish Proverbs. Contrastive Analysis Against Cultural Background, Kraków, 2000, 161 ss.