| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Oszytko Janusz, Żydzi wielkopolscy w Rejencji Opolskiej w latach 1816-1914 [The Jews from Great Poland in the Opole District in 1816-1914], "Studia Judaica", 5-6, 2002, nr 2-1(10-11), s. 83–94.
Adnotacje: rok publikacji 2002-2003
Słowa kluczowe: Wielkopolska; Opole; rejencja; XIX w.; XX w.
Szyndler Artur, Leon Schönker i jego plan emigracji Żydów z rejencji katowickiej z końca 1939 roku [Leon Schönker and His Plan of Emigration of Jews from Katowice Regency at the End of 1939], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 237–274.
Szyndler Artur, “It is high time that the emigration problem will be solved finally”: Leon Schönker and His Plan for Jewish Emigration from the Katowice District, "Yad Vashem Studies", t. 39 (2010), s. 71–115.