| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Ruta M., Z dziejów leksykografii polsko-żydowskiej – czyli o potrzebie stworzenia nowego słownika dla Polaków, [w:] Jidyszland – polskie przestrzenie, red. Geller, E., red. Polit, M., Warszawa, 2008, s. 85–103
Sitarz Magdalena, יידישע און פוילישע שפריכֿווערטער [Jidisze un pojlisze szprichwerter], "Oksforder Yiddish", t. 2 (1991), s. 117–128.