| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Wodziński Marcin, The Question of Hasidic Sectarianism, "Jewish Cultural Studies", t. 4 (2013), s. 125–148.
Wodziński Marcin, Women and Hasidism: A “Non-Sectarian” Perspective, "Jewish History", t. 27 (2013), nr 2-4, s. 399–434.
Adnotacje: rozszerzona wersja
Słowa kluczowe: chasydyzm; kobiety; sekty