| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Cukras-Stelągowska J., Szkółki niedzielne wobec potrzeby rewitalizacji żydowskiego życia w Polsce, [w:] Edukacja alternatywna w XXI wieku, red. Śliwerski, B., red. Melosik, Z., Kraków, 2010, s. 283–92