| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Polish and Hebrew Literature and National Identity, red. Ronen, S., red. Molisak, A., Warszawa, 2010, 310 ss.
Adamczyk-Garbowska M., Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, Lublin, 2004, 214 ss.
Cukras-Stelągowska Joanna, Młodzi Żydzi w Polsce. Socjologiczna analiza tożsamości społeczno-kulturowej, "Etnografia Polska", t. 47 (2003), nr 1/2, s. 247–266.
Cukras-Stelągowska J., Żydzi – tożsamość wobec zmiany, [w:] Różni razem. Młodzi polscy naukowcy o Żydach, red. Żyndul, J., Warszawa, 2008, s. 268–81
Cukras-Stelągowska Joanna, The revival of Jewish ethnic consciousness – identity strategies in the new educational contexts, "Ethnologia Polona", 31/32, 2010, s. 253–260.
Adnotacje: rok publikacji 2010-2011
Słowa kluczowe: tożsamość; edukacja
Cukras-Stelągowska J., Tożsamość w dialogu. Polacy i Żydzi w szkołach Fundacji R. Laudera, Toruń, 2012, 276 ss.
Domagalska M., Zabawa w chowanego. Antoni Skrzynecki wobec Żydów, [w:] Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków, red. Borkowska, G., red. Rudkowska, M., Warszawa, 2004, s. 309–18
Domagalska M., „Czy Żyd może być prosty?” W poszukiwaniu tożsamości w komediach Antoniego Słonimskiego, [w:] Żydzi w lustrze: dramatu, teatru i krytyki teatralnej, red. Udalska, E., Katowice, 2004, s. 133–44
Friedrich A., Wieloskładnikowa tożsamość indywidualna w pismach Henryka Nusbauma, [w:] Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków, red. Borkowska, G., red. Rudkowska, M., Warszawa, 2004, s. 193–200
Kozińska-Witt Hanna, Diskussionen zum stilistischen Ausdruck des „Jüdischen“. Beitrag zur Geschichte synagogaler Architektur im 19. Jahrhundert, "Scripta Judaica Cracoviensia", t. 5 (2007), s. 101–119.
Kłańska M., Zur Identitätsproblematik im Schaffen Rose Ausländers, [w:] Nationale Identität aus germanistischer Perspektive, red. Lasatowicz, Maria K., red. Joachimsthaler, J., Opole, 1998, s. 143–60
Kłańska M., Tożsamość narodowa Żydów w monarchii habsburskiej ery konstytucyjnej a ich wybory kulturowo-językowe, [w:] Język a tożsamość narodowa. Slavica, red. Bobrownicka, M., Kraków, 2000, s. 221–56
Kłańska M., Wielojęzyczność a kształtowanie się tożsamości żydowskiej w Galicji i późniejszej Małopolsce, [w:] Zmiany i rozwój języka oraz tożsamości narodowej w procesie integracji europejskiej, red. Jeleń, E., red. Rauen, M., Kraków, 2002, s. 149–58
Kłańska M., Deutsch-jüdische Identität aus der Sicht ostjüdischer Autobiographien in deutscher Sprache, [w:] Deutsch-jüdische Identität. Mythos und Wirklichkeit. Ein neuer Diskurs?, red. Honsza, N., red. Sznurkowski, P., Frankfurt am Main, 2013, s. 19–35
Lisek J., O tożsamości grupy artystycznej Jung Wilne, [w:] Wilno i świat: dzieje środowiska intelektualnego, red. Feliksiak, E., red. Leś, M., t. 2, Białystok, 2002, s. 105–18