| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Domagalska M., The Image of the Jews in the Anti-Semitic Popular Novel in Poland At the Beginning of the 20th Century, [w:] Iggud. Selected Essays in Jewish Studies, red. Bacon, G., red. Baumgarten, A., et al., t. 2: History of the Jewish People and Contemporary Jewish Society, Jerusalem, 2009, s. 59–66
Domagalska M., Wykluczani? Żydzi w powieściach Artura Gruszeckiego, [w:] Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich, red. Zieliński, K., Lublin, 2010, s. 155–68
Friedrich A., Friedrich J., Prywatne czy na pokaz? Kilka uwag o wnętrzach domów w „Ziemi obiecanej” Reymonta, [w:] Dom – spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX wieku. Zbiór studiów, red. Opacki, Z., red. Płaza-Opacka, D., Gdańsk, 2009, s. 142–53
Kłańska M., Soma Morgensterns Romantrilogie „Der Funken im Abgrund“ als Bildungs- und Entwicklungsroman, [w:] Labyrinthe der Erinnerung. Beiträge zur österreichischen Literatur, red. Drynda, J., red. Dzikowska, K., Poznań, 2006, s. 115–38
Kłańska M., Das kulturelle Gedächtnis des Judentums in den Romanen von Stefan Heym „König David Bericht“ und „Ahasverus“, [w:] Geschichte und Gedächtnis in der Literatur vom 18. bis 21. Jahrhundert, red. Golec, J., red. Lühe, Irmela von der, Frankfurt am Main, 2011, s. 55–72
Quercioli Mincer Laura, Jewish Themes in ‘The Beautiful Mrs. Seidenman’ by Andrzej Szczypiorski, "Polin", t. 7 (1992), s. 300–312.
Singer I.B., Szatan w Goraju, tł. Adamczyk-Garbowska, M., tł. Shmeruk, C., Wrocław, 1995, 195 ss.
Singer I.B., Szatan w Goraju, tł. Adamczyk-Garbowska, M., tł. Shmeruk, C., Wrocław, 1999, 195 ss.
Singer I.B., Szatan w Goraju, tł. Adamczyk-Garbowska, M., tł. Shmeruk, C., Wrocław, 2004, 195 ss.
Sitarz M., Der Roman „Der Man fun Notseres“ von Scholem Asch, 2003, 16 ss.
Sitarz M., Literatura jako medium pamięci. Świat powieści Szolema Asza, Kraków, 2010, 368 ss.
Sitarz M., Zapomniane powieści Szolema Asza, [w:] Szalom Asz – polskie i żydowskie konteksty twórczości, red. Kalinowski, D., Kutno, 2011, s. 11–28
Wodziński Marcin, Clerks, Jews and Farmers: Projects of Jewish Agricultural Settlement in Poland, "Jewish History", t. 21 (2007), nr 3/4, s. 279–303.
Adnotacje: rozszerzona wersja
Słowa kluczowe: rolnictwo; osadnictwo; wieś