| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Makowski K.A., Żydzi wobec Wiosny Ludów w Wielkim Księstwie Poznańskim, [w:] ┼╗ydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, red. Topolski, J., red. Modelski, K., Poznań, 1995, s. 149–67