| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Adamczyk-Garbowska M., Szmeruk (Shmeruk) Chone (1921-1997), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 48, nr 3(198), Kraków, 2012, s. 414–7
Adamczyk-Garbowska M., Sznajderman (Shneiderman, Schneiderman) Szmuel Lejb (Samuel Leib) (1906-1996), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 48, nr 3(198), Kraków, 2012, s. 457–8
Gąsiorowski S., Sirkes (Serkes) Joel zw. Bach (1561-1640), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 37, nr 4(155), Kraków, 1997, s. 564–6
Gąsiorowski S., Sołowiejczyk (Sołowejczyk), Chaim ha-Lewi zwany Bryskier, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 40, nr 3(166), Kraków, 2001, s. 335–6
Gąsiorowski S., Sołowiejczyk (Sołowejczyk), Józef (Josef) Dow Ber ha-Lewi, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 40, nr 3(166), Kraków, 2001, 336 ss.
Gąsiorowski S., Spira Natan ben Samson (zm. 1577), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 41, nr 1(168), Kraków, 2002, 115 ss.
Gąsiorowski S., Spira Natan Nata ben Salomon (1585-1633), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 41, nr 1(168), Kraków, 2002, s. 115–6
Gąsiorowski S., Stein Edmund Menachem (Chiel Mendel) (1893-1943), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 43, nr 2(177), Kraków, 2005, s. 289–91
Gąsiorowski S., Sułtański Mordechaj ben Józef (1772-1863), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 45, nr 4(187), Kraków, 2008, s. 588–9
Gąsiorowski S., Szachna Szalom (Szraga) z Pohrebyszcz (1770/1-1803), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 46, nr 3(190), Kraków, 2009, s. 356–7
Gąsiorowski S., Szall (właśc. Schall) Jakub, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 46, nr 4(191), Kraków, 2010, s. 542–3
Gąsiorowski S., Szalom Szachna ben Josef (ok. 1495-1558), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 46, nr 4(191), Kraków, 2010, s. 543–5
Gąsiorowski S., Szania ben Szachna, Szachnowicz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 46, nr 4(191), Kraków, 2010, 609 ss.
Gąsiorowski S., Szapira (Szapiro) Majer (Meir) (1887-1933), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 47, nr 1(192), Kraków, 2010, s. 48–50
Gąsiorowski S., Szapszał Seraja Markowicz (1873-1961), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 47, nr 1(192), Kraków, 2010, s. 61–4