| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Szczerbiński Waldemar, Gdy Bóg potrzebuje człowieka. Z zagadnień współczesnej filozofii żydowskiej, "Studia Gnesnensia", t. 11 (1997), s. 136–147.
Szczerbiński Waldemar, W kręgu filozofii żydowskiej, "Studia Gnesnensia", t. 11 (1997), s. 443–453.
Szczerbiński Waldemar, Das Problem der Existenz Gottes im Judaismus, "Studia Gnesnensia", t. 17 (2003), s. 133–149.
Szczerbiński Waldemar, Podstawy filozoficzne dialogu, "Studia Gnesnensia", t. 21 (2007), s. 87–101.
Szczerbiński Waldemar, Antisemitism in Poland from a non-Jewish perspective, "Studia Gnesnensia", t. 26 (2012), s. 149–159.