| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Adamczyk-Garbowska Monika, Ruta Magdalena, Wprowadzenie, "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 1(33), s. 3–5.
Alabrudzińska Elżbieta, Misje chrześcijańskie wśród Żydów w Polsce w latach 1918-1939 [Christian Missions among Jews in Poland in 1918-1939], "Studia Judaica", 5-6, 2002, nr 2-1(10-11), s. 117–129.
Adnotacje: rok publikacji 2002-2003
Aleksiun Natalia, Stosunki polsko-żydowskie w piśmiennictwie historyków żydowskich w Polsce w latach trzydziestych XX wieku [Polish-Jewish Relations as Reflected in the Writings of Jewish Historians in Poland in the 1930s], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 1(17), s. 47–67.
August-Zarębska Agnieszka, Między Zagładą a nadzieją. Odrodzenie poezji sefardyjskiej w tomiku Popiół i dym Avnera Pereza [Between the Holocaust and Hope: The Revival of Sephardic Poetry in Avner Perez`s Siniza i Fumo (Ash and Smoke)], "Studia Judaica", t. 16, nr 1(31), s. 63–90.
Balík Štěpán, Jidyszowe zapożyczenia w języku czeskim [Yiddish Loanwords in Czech], "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 1(33), s. 125–156.
Banach Krzysztof, Zagłada Żydów w świetle ekspozycji stałych Państwowego Muzeum na Majdanku [Presentation of the Holocaust at Permanent Exhibitions of the State Museum at Majdanek], "Studia Judaica", t. 16 (2013), nr 2(32), s. 115–144.
Baran Zbigniew, Julian Klaczko – „polski Heine”. Odczytania losu [Julian Klaczko – „Polish Heine”. Interpretation of Fate], "Studia Judaica", t. 14 (2011), nr 1(27), s. 107–124.
Baraniak Marek, Wybrany spośród wybranych według 4Q534-536 [The Elect from among the Chosen according to 4Q534-536], "Studia Judaica", t. 10 (2007), nr 2(20), s. 201–214.
Baraniak Marek, „Advortite animum lectores – hic Deus habitat”. The manuscript M1106 from the collections of the Wroclaw University Library [Advortite animum lectores – hic Deus habitat”. Manuskrypt M1106 ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego], "Studia Judaica", t. 13 (2010), nr 2(26), s. 221–235.
Bejda Wojciech, Epafrodyt i Józef Flawiusz – rzecz o prywatnym mecenacie czasów trudnych [Epaphroditos and Josephus Flavius – The Question of a Private Hard Times Patronage], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 1(21), s. 43–57.
Bergman Eleonora, The Rewir or Jewish District and the Eyruv [Rewir czyli dzielnica żydowska oraz ejruw], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 85–97.
Bilewicz Aleksandra, Marrani, Spinoza i moc niejednoznaczności. Przyczynek do antropologicznej analizy zjawiska marranizmu [Marranos, Spinoza and the Power of Ambiguity: Towards an Anthropological Analysis of the Marrano Phenomenon], "Studia Judaica", t. 16, nr 1(31), s. 3–34.
Briks Piotr, Betsaida w Biblii i w najnowszych badaniach archeologicznych [Bethsaida in the Bible and in the Recent Archaeological Research], "Studia Judaica", t. 7 (2004), nr 1(13), s. 15–22.
Brzezina Maria, Profesor Mosze Altbauer (12 XI 1904 – 14 X 1998). Sylwetka uczonego [Professor Moshe Altbauer (September, 12, 1904 – October, 14, 1998)], "Studia Judaica", t. 3 (2000), nr 1(5), s. 21–41.
Brzoza Czesław, Sprawy żydowskie w latach międzywojnia w parlamencie i poza nim [Jewish Matters in Parliament and outside It between WW I and WW II], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 1(17), s. 223–230.