| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Szczerbiński Waldemar, Znaczenie objawienia w teologii głębi Abrahama Joshuy Heschela, "Studia Theologiae Fundamentalis", t. 1 (2010), s. 273–284.
Szczerbiński Waldemar, Racjonalność w ujęciu Abrahama Joshuy Heschela, "Studia Theologiae Fundamentalis", t. 3 (2012), s. 147–165.