| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Adamczyk-Garbowska Monika, I. B. Singer – portret artysty w kraju młodości, "ExLibris", 1993, nr 31, s. 12–13.
Adamczyk-Garbowska Monika, Kapusta z kremem, czyli o polskich przekładach I. B. Singera, "ExLibris", 1993, nr 32, s. 7–8.
Adamczyk-Garbowska M., Poles and Poland in I. B. Singer’s Fiction, [w:] From Shtetl to Socialism. Studies from Polin, red. Polonsky, A., Washington, 1993, s. 502–16
Gąsiorowski Stefan, Żydzi w Żółkwi i ich kontakty z tamtejszymi Dominikanami w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku, "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce", 1993, nr 1/2, s. 17–21.
Kłańska Maria, Lemberg. Die „Stadt der verwischten Grenzen“, "Zeitschrift für Germanistik. Neue Folge", 1993, nr 1, s. 33–47.
Kłańska M., Lemberg. Die „Stadt der verwischten Grenzen“, [w:] Lemberg/Lviv 1772-1918. Wiederbegegnung mit einer Landeshauptstadt der Donaumonarchie (Katalog), Wien, 1993, s. 10–6
Ochmann J., Etyka żydowska, Między etyką religijną a etyką narodową, [w:] Człowiek i uniwersalne wartości etyczne w różnych kulturach, red. Pawlica, J., red. Szymańska, B., Kraków, 1993, s. 163–75
Paley G., Gdzie indziej, tł. Adamczyk-Garbowska, M., Warszawa, 1993, 187 ss.
Singer I.B., Późna miłość, tł. Adamczyk-Garbowska, M., Wrocław, 1993, 360 ss.