| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Adamczyk-Garbowska M., Polish Literature on the Holocaust, [w:] Holocaust Literature. A Critical Introduction, red. Rosen, A., Cambridge, 2013, s. 15–163
Asz S., Dramaty. Wybór, Kuligowska-Korzeniewska, A., Adamczyk-Garbowska, M., Kutno, 2013, 273 ss.
Banach Krzysztof, Zagłada Żydów w świetle ekspozycji stałych Państwowego Muzeum na Majdanku [Presentation of the Holocaust at Permanent Exhibitions of the State Museum at Majdanek], "Studia Judaica", t. 16 (2013), nr 2(32), s. 115–144.
Bendowska Magdalena, Shabbetai Bass – Author, Bibliographer and Editor, "Kwartalnik Historii Żydów", 2013, nr 3, s. 473–492.
Doktór Jan, Historycy frankizmu i ich źródła: fałszerze, wydawcy i interpretatorzy, "Kwartalnik Historii Żydów", 2013, nr 1, s. 95–106.
Doktór Jan, Yiddish and Early Hassidic literature, "Kwartalnik Historii Żydów", 2013, nr 3, s. 494–510.
Friedrich Agnieszka, Talmud i „talmudyzm” w ujęciu „Roli” [The Talmud and 'Talmudism' in the Polish Periodical “Rola”], "Studia Judaica", t. 16 (2013), nr 2(32), s. 145–169.
Friedrich A., The Impact of German Anti-Semitic Press on the Polish Weekly “Rola”, [w:] Five Hundred Years of Jew-Hatred and Anti-Semitism in German Press: Manifestations and Reactions, red. Nagel, M., red. Zimmermann, M., t. 1, Brema, 2013, s. 273–82
Gąsiorowski Stefan, Plica polonica, czyli kołtun polski w XVI-XVII w, "Rocznik Przemyski", t. 49 (2013), nr 3: Historia, s. 3–16.
Gasztold Brygida, Śmiech przez łzy. Mędrcy z Chełma i Holokaust w opowiadaniu Nathana Englandera The Tumblers [Laughter Through Tears: The Wise Men of Chelm and the Holocaust in Nathan Englander's Story „The Tumblers”], "Studia Judaica", t. 16 (2013), nr 2(32), s. 171–186.
Grynberg H., La vittoria, red. Quercioli Mincer, L., przedm. Goldkorn, W., Roma, 2013, 176 ss.
Jagodzińska A., The London Society and its Missions to the Polish Jews, 1814-1855, [w:] The politics of Nineteenth-Century Missionary Periodicals: The Gospel and Politics, red. Jensz, F., red. Acke, H., Stuttgart, 2013, s. 151–65
Jagodzińska Agnieszka, ‘For Zion’s Sake I Will Not Rest’. The London Society For Promoting Christianity Among The Jews And Its 19th-Century Missionary Periodicals, "Church History: Studies in Christianity and Culture", t. 82 (2013), nr 2, s. 381–387.
Kirshenblatt-Gimblett Barbara, Why Jewish Museums? An International Perspective, "Studia Judaica", t. 16 (2013), nr 2(32), s. 77–100.
Konopnicka M., Mendel di Danzica. Storia di un pogrom, Quercioli Mincer, L., Casoria, 2013, 64 ss.