Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Literatur und Politik in der Heine-Zeit. Die 48er Revolution in Texten zwischen Vormärz und Nachmärz, red. Kircher, H., red. Kłańska, M., Wien-Köln-Weimar, 1998, 260 ss.
Słowa kluczowe: XIX w.; literatura; polityka
Adamczyk-Garbowska Monika, Cień na dialogu, "Słowo Żydowskie", 1998, nr 4, s. 4–5.
Słowa kluczowe: literatura
Adamczyk-Garbowska Monika, Dwie powieści o jednym mieście – „Bracia Aszkenazy” I. J. Singera i „Ziemia obiecana” Wł. St. Reymonta, "Tygiel Kultury", 1998, nr 4/5, s. 82–89.
Adamczyk-Garbowska Monika, Jakub Glatsztejn – żydowski pisarz z Lublina, "Akcent", 1998, nr 4, s. 114–115.
Słowa kluczowe: Jakub Glatsztejn; Lublin
Adamczyk-Garbowska M., Nacjonalisticzieskaja i antisiemitskaja ritorika w sowriemiennoj Polsze: starije sztampy w nowom, politiczieskom kontiekstie, [w:] Tien’ Hołokosta: matieriały II mieżdunarodnogo sympozjuma „Uroki Hołokosta i sowriemiennaja Rosija”, Moskwa, 1998, s. 152–8
Słowa kluczowe: antysemityzm; Polska
Adamczyk-Garbowska M., Obrazowanje i politika: borba s priedubieżdzienjami i stierieotipami ili ich zakrieplienje, [w:] Tien’ Hołokosta: matieriały II mieżdunarodnogo sympozjuma „Uroki Hołokosta i sowriemiennaja Rosija”, Moskwa, 1998, s. 215–22
Słowa kluczowe: stereotypy
Adamczyk-Garbowska M., Paradoksy diaspory. Singerowski bohater jako alter ego pisarza, [w:] Literatura i komunikacja. Od listu do powieści autobiograficznej, red. Blaim, A., red. Maciejewski, Z., Lublin, 1998, s. 394–403
Doktór Jan, Kryptochiliasten und Kryptosabbatianer. Eine verborgene Seite der Halleschen Missionarstätigkeit, "Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft", t. 24 (1998), s. 61–74.
Doktór J., Śladami mesjasza apostaty. Żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji, Wrocław, 1998, 270 ss.
Gąsiorowski S., Bibliografia druków zwartych i czasopism o tematyce żydowskiej wydanych w Polsce w roku 1997, [w:] Auschwitz. Konflikty i dialog, red. Głownia, Marek, ks., red. Wilkanowicz, S., Kraków, 1998, s. 233–54
Słowa kluczowe: bibliografia; XX w.; 1997 r.
Gąsiorowski S., Bukowski W., W dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy? Katalog wystawy, Kraków, 1998, s. 7–38
Grinberg Daniel, Fenomen historiografii żydowskiej w II Rzeczypospolitej [Phenomenon of Jewish Historiography in the Second Polish Republic], "Studia Judaica", t. 1 (1998), nr 1, s. 18–32.
Grün A., Riedl G., Mistyka i Eros, tł. Ruta, M., Kraków, 1998, 127 ss.
Słowa kluczowe: mistyka; Eros
Kopyś Tadeusz, Asymilacja Żydów węgierskich w latach 1867-1918. Zarys problemu [Assimilation of Hungarian Jews in Years 1867-1918], "Studia Judaica", t. 1 (1998), nr 1, s. 33–49.
Kowalski Waldemar, Ludność żydowska a duchowieństwo archidiakonatu sandomierskiego w XVII-XVIII w. [Jewish Population and the Clergy of Sandomierz’ Archidiaconate in the 17th-18th Centuries], "Studia Judaica", t. 1 (1998), nr 2, s. 177–199.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print