Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
"Czasy Nowożytne", t. 25 (2012), 282, ss.
Słowa kluczowe: czasopismo; czasy nowożytne
Dwa życia jak dwa psalmy. Historia mówiona Leona i Toshy Jedwab opowiedziana Evie Urbach, red., przedm., oprac. Makowski, Krzysztof A., Poznań, 2012, 239 ss.
Karaimi, red. Machul-Telus, B., Warszawa, 2012 ("Mniejszości Narodowe i Etniczne w Polsce"), 254, ss.
Słowa kluczowe: Karaimi
Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”. Wybór źródeł, oprac. Jagodzińska, A., Kraków-Budapeszt, 2012, 287 ss.
Niszt ojf di tajchn fun Bowl. Antologie fun der jidiszer poezje in nochmilchomedikn Pojln / Nie nad rzekami Babilonu. Antologia poezji jidysz w powojennej Polsce, red., tł., przedm. Ruta, M., red. Tuszewicki, M., Kraków, 2012, 433, ss.
W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi, red. Jagodzińska, A., Wrocław, 2012 ("Bibliotheca Judaica", t. 8), 255 ss.
Słowa kluczowe: religia; konwersje
Львів. Місто – суспільство – культура, red. Arkusz, O., red. Mudryj, M., t. 8: Влада і суспільство, nr 1, Lwiw, 2012 ("Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск"), 474, ss.
Słowa kluczowe: Lwów
Adamczyk-Garbowska M., Szmeruk (Shmeruk) Chone (1921-1997), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 48, nr 3(198), Kraków, 2012, s. 414–7
Słowa kluczowe: Chone Shmeruk; Chone Szmeruk
Adamczyk-Garbowska M., Sznajderman (Shneiderman, Schneiderman) Szmuel Lejb (Samuel Leib) (1906-1996), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 48, nr 3(198), Kraków, 2012, s. 457–8
Adamczyk-Garbowska M., „Pan/Pani żyje? Zamość po Zagładzie w wybranych wspomnieniach, relacjach i reportażach z języku jidysz, [w:] Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia – kultura – literatura, red. Litwin, W., red. Szabłowska-Zaremba, M., et al., Lublin, 2012, s. 317–49
Bendowska Magdalena, Doktór Jan, Sefer ha-Zohar – the battle for Editio Princeps, "Kwartalnik Historii Żydów", 2012, nr 2, s. 141–161.
Adnotacje: summary
Słowa kluczowe: kabała; Sefer ha-Zohar
Cukras-Stelągowska J., Tożsamość w dialogu. Polacy i Żydzi w szkołach Fundacji R. Laudera, Toruń, 2012, 276 ss.
Doktór Jan, Christian Missions Among News In the 18th Century: Motivations and Results, "Kwartalnik Historii Żydów", 2012, nr 1, s. 18–38.
Słowa kluczowe: chrześcijaństwo; misje; XVIII w.
Doktór J., Misjonarze i żydzi w czasach mesjańskiej zawieruchy 1648-1792, Warszawa, 2012, 314 ss.
Słowa kluczowe: mesjanizm; XVII w.; XVIII w.
Friedrich A., Karnawały warszawskie na łamach „Roli”, [w:] Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku, red. Karpowicz-Słowikowska, S., red. Mikiciuk, E., Gdańsk, 2012, s. 185–92
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print